پیام فارس

آخرين مطالب

از سال 1397 تاکنون انجام شد

راه اندازی 5 مرکز نوآوری و فناوری شهر هوشمند شهرداری تهران

راه اندازی 5 مرکز نوآوری و فناوری شهر هوشمند
  بزرگنمايي:

پیام فارس - شهر: از سال 1397 تا به امروز پنج مرکز نوآوری در مناطق 9، 4، 10 (در دو واحد مجزا) و 2 با همکاری سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران، دانشگاه صنعتی ‌شریف و برخی شتاب‌دهنده‌ها فعالیت خود را آغاز کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار شهر ، از یک شهر هوشمند چه می‌دانیم؟ آیا هوشمندسازی در شهر به معنای الکترونیکی کردن همه چیز است؟ پاسخ بسیاری از کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات به این پرسش‌ها اغلب منفی است. چرا که به عقیده آنان یک شهر هوشمند لزوما به معنای یک شهر الکترونیک نیست، بلکه فناوری و هوشمندسازی باید یاری رسان شهروندان برای ایجاد یک زندگی آسان در کلانشهرها باشد. شهرداری تهران هم خود را این قائده مستثنا نکرده است، این نهاد، هوشمندسازی را از ایجاد سامانه «تهران من» و ارایه بسیاری از خدمات شهری در یک درگاه الکترونیک آغاز کرد اما این همه ماجرای هوشمندسازی تهران نبود.
در اسـناد بالادستی مانند برنامـه پنـج سـاله سـوم شـهر تهـران بر هوشمندسازی تاکید شده و پیـرو تفاهمنامه‌هـای منعقـد شـده بیـن شـهرداری تهـران بـا معاونت علمی و فناوری ریاسـت جمهوری، دانشـگاه‌ها و مرا کـز فناوری مهـم در کشـور بـرای همـکاری در توسـعه بهره‌گیـری از ظرفیـت شـرکتهای دانش‌بنیـان و خلاق، اسـتارتاپ‌ها و جهت‌دهـی ایده‌هـای نوآورانـه، یکـی از محورهـای اصلـی برنامـه تهـران هوشـمند «تهران نوآور» تعیین شـده اسـت. یکـی از پروژه‌های مربوط به تهران هوشمند «تهران نوآور»، ایجاد مرا کز نـوآوری و فنـاوری شـهر هوشـمند اسـت. ایـن مرا کـز بـا همـکاری زیرمجموعه‌هـای شـهرداری تهـران، دانشـگاه‌ها، پژوهشـگاه‌ها، پارک‌هـای علم و فنـاوری و مرا کـز فنـاوری و شـتاب‌دهی مـورد تأییـد معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایجـاد می‌شود.
از سال 1397 تا به امروز پنج مرکز نوآوری در مناطق 9، 4، 10 (در دو واحد مجزا) و 2 با همکاری دانشگاه صنعتی ‌شریف و برخی شتاب‌دهنده‌ها فعالیت خود را آغاز کرده‌اند. در ایـن مراکـز از کسـب ‌و کارهای دانش‌بنیـان در زمینـه فناوری‌هـای شـهری و مجموعه‌هـای ماموریتـی شـهرداری تهـران حمایـت میشـود و انتظـار مـیرود که از محصـول/ خدمـت آنهـا در حـل معضـلات شـهر و شـهروند بهـره گرفتـه شـود. تقویـت و توسـعه همـکاری بخشهـای مختلـف شـهرداری بـه منظـور توسـعه اقتصـاد دانش‌بنیـان، توسـعه قابلیت‌هـا از طریـق گسـترش فعالیت‌هـای متکـی بـر فنـاوری و نـوآوری در کالانشـهر تهـران؛ کمـک بـه رفـع نیازهـا و تنگناهـای حــوزه مدیریــت شــهری از طریــق توســعه نــوآوری و فناوری‌های نویــن؛ کاهــش هزینه‌های جاری شــهرداری و ارتقــاء بهــره‌وری در خدمــات و طرح‌هــای توسـعه‌ای شـهری؛ تولیـد ثـروت از طریـق افزایـش توانمندیهـای فنـاوری و نـوآوری در حـوزه شـهری از مهـم تریـن اهـداف ایجـاد ایـن مراکز هستند.
مرکز نوآوری منطقه 9
مرکز نوآوری و فناوری شهر هوشمند در منطقه 9 تهران با همکاری مشترک سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات، منطقه 9 و پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف در اردیبهشت ماه 1398 افتتاح شد. این مرکز که دارای 10 فضای اختصاصی و بیش از 30 فضای کار اشترا کی است سبب شده تا برای چیزی در حدود 50 نفر در شرکتها و 30 نفر در تیم‌های مستقر در مرکز اشتغال ایجاد شود. بیشترین زمینه فعالیت این مرکز در حوزه ماموریتی شهرداری، روی حوزه معماری و شهرسازی است و پس از آن حمل و نقل و ترافیک.

پیام فارس


مرکز نوآوری منطقه چهار
این مرکز با همکاری مشترک سازمان فناوی اطلاعات و ارتباطات، منطقه 4 و شرکت افق‌سازان دارا (مرکز نوآوری تینو) در آذرماه 1398 افتتاح شد. اشتغال ایجاد شده در این مرکز حدود 16 نفر در شرکتها و 24 نفر در تیمهای مستقر در مرکز است و عمده فعالیت‌های این مرکز در حوزه ماموریت‌های شهرداری، فرهنگی و اجتماعی و پس از آن خدمات شهری و محیط زیست است.

پیام فارس


منطقه 10 در دو مرکز مجزا
مرکز نوآوری و فناوری هوشمند منطقه 10، با همکاری مشترک سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات، منطقه 10 و شتاب‌دهنده «ذوق» در اردیبهشت ماه 1399 افتتاح شد. در این مرکز که بیش از 15 شرکت و استارتاپ مستقر شده‌اند، برای حدود 50 نفر در شرکتها و 40 نفر در تیم‌های مستقر در مرکز اشتغال ایجاد شده است. شعبه دوم این مرکز نیز با تمرکز بر حوزه محیط زیست در خرداد 1399 افتتاح شد.

پیام فارس


مرکز فناوری و شهر هوشمند منطقه 2
مرکز نوآوری و فناوری شهر هوشمند منطقه 2 در 17 شهریور امسال مرکز در فضایی به وسعت تقریبی ١٥٠ متر مربع، افتتاح شد. این مرکز دارای امکاناتی از جمله فضای اختصاصی ویژه شرکت‌ها و استارتاپ‌ها و فضای اشتراکی ویژه تیم‌هاست و اینترنت و استفاده از مشاوره‌ها و آموزش‌های تخصصی در اختیار فعالان این حوزه قرار می‌گیرد. این مرکز در منطقه 2 و حوالی میدان بوعلی در سعادت آباد واقع شده و با هدف پشتیبانی و تقویت زیست بوم نوآوری شهری اقدام خواهد کرد.
زمینه فعالیت مرکز نوآوری و فناوری شهر هوشمند منطقه 2 خدمات شهری است و با این هدف از شرکت‌ها، استارتاپ‌ها و گروه‌های نوآور و فعال و ایده‌های آنها در این حوزه حمایت می‌کند تا گامی هوشمند در جهت رفع چالش‌های خدمات شهری در پایتخت برداشته شود.
آنطور که مدیران شهری گفته‌اند؛ در آینده‌ای نزدیک نیز تاسیس مراکز نوآوری شهری با همکاری سازمان فاوای شهرداری تهران توسعه خواهد یافت.
خبرنگار : فریبا رحمانی


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

تناقض در ادعای تعقیب و گریز مانی، کولبر 14ساله

ترامپ باز هم ایران را به حمله شدیدتر تهدید کرد

دمای هوای تهران گرمتر می‌ شود

افزایش موارد ابتلا به کرونا در اغلب استان‌ ها

خطر موج همزمان آنفلوانزا و کرونا

محور هراز 4 روز یک‌ طرفه می‌ شود

آزمون‌های مهارتی آموزشگاه‌های هنری فارس برگزار شد

عضو شورای شهر شیراز:تصمیم‌گیری‌ مدیران شهری با دیدگاه مردم همراه باشد

فرماندار فسا: اقدام شورای شهر برای واگذاری زمین در فاز دوم غیرقانونی است

معاون جهاد کشاورزی فارس:مشکلات دامداران استان در حال پیگیری است

ممنوعیت حمل سلاح خارج از فصل شکار

ششمین جلسه نشست هم اندیشی ماهیانه سمن های محیط زیستی همدان در سال

بوستان آبخیز در محدوده طرح آبخیزداری دروازه قرآن شیراز ایجاد می‌شود

پیکر پاک 2 شهید پس از 32 سال انتظار در فارس آرام می‌گیرد

خبر فوری: تحریم‌ های جدید آمریکا علیه ایران

شریعتمداری:وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی،کودکان محروم از تحصیل را شناسایی می کند تا به چرخه آموزش باز گردند

استاندار فارس: مشکل آب شرب مرودشت تا یک ماه آینده برطرف می‌شود

دانش آموزان حادثه دیده درودزنی به استخدام آموزش و پرورش درآمدند

تصمیم عجیب اعضای شورای شهرصدرا/ استعفا پس ازدستگیری 2 عضو

دعوت از شهروندان برای حضور در اماکن ورزشی مجوز دار پایتخت

پیش‌بینی آسمانی صاف و آرام برای دو روز آینده

تازه‌ ترین آمار از مبتلایان و فوتی‌ های کرونا در ایران 27 شهریور 99

روحانی: با افتخار ماه‌های پرخطر را سپری می‌کنیم

افتتاح طرح‎های تولیدی و شهری مرودشت در سفر استاندار فارس

دانش‌آموزان حادثه‌دیده مدرسه درودزن مرودشت احکام استخدامی خود را دریافت کردند

دانش آموزان مدرسه درودزن به استخدام آموزش و پرورش در آمدند

خانه هلال درشهر گله دار افتتاح شد

استاد دانشگاه: توسعه مدارس سبز، کودکان را به سفیران محیط‌زیست بدل می‌سازد

با حضور انصاری و شریعتمداری؛ تصویب شد؛ بودجه 515 میلیارد تومانی صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز

برداشت تنباکو از مزارع شهرستان جهرم ‌آغاز شد

حداقل اجاره برای خانه زیر 20متر در تهران

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران

شرط های عجیب بازیکن شهرستانی برای آمدن به پرسپولیس

شیراز همزمان با هفته دفاع مقدس میزبان 2 شهید است

برگزاری چهل و سومین دوره مسابقات قرآن اوقاف فارس

تببین ادبیات جهانی برای حفاظت محیط‌زیست، خطایی راهبردی است

صعود هیئت ورزشی بیماران خاص و پیوند اعضای فارس به رتبه دوم کشور

اهمیت به جایگاه روابط عمومی در مدیریت شهری، سازمان را فعال می کند

متخصص حفاظت از جنگل‌ها: صنعتی‌شدن، راهکار کنترل گازهای خطرناک است

مسئولین انجمن‌های فرهنگی و هنری شهرستان مرودشت استعفا کردند

زمان افتتاح ایستگاه مترو برج میلاد اعلام شد

«غلامحسین پیروانی» در بخش مراقبت های ویژه بستری شد

خدمات حضوری به اعضا در تمامی کتابخانه های عمومی فارس انجام می شود

آغاز چهل و سومین مسابقات قرآن حفظ، قرائت، ترتیل و اذان اوقاف فارس

بی‌ احتیاطی، پسر جوان را به کام مرگ کشاند

فروش مجازی واکسن آنفلوآنزا ممنوع است

هزینه سفره خانوار حداقل ماهی 2میلیون!

سلحشوری: کاریکاتوری از ریاست‌جمهوری مانده!

تلاش مجری صدا و سیما برای رضایت پرسپولیس

توضیح استقلال درباره مختومه شدن بازگشت استراماچونی